beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

beko

Տորթեր, որոնք չափազանց շքեղ են ուտելու համար

40 ամյա տղամարդը մահացավ աչքի քաղցկեղից, որովհետեւ անում էր այն, ինչը անում են մեզնից շատերը

40-ամյա տղամարդը մահացավ աչքի քաղցկեղից, որովհետեւ անում էր այն, ինչը անում են մեզնից շատերը