beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 19.08.2018

ՙՙՀրաշք-մայրիկը՚՚ ծննդաբերել է կոմայի մեջ եւ մահացել միայն երեք տարի անց

Դեռահասների դաժան ծաղրուծանակից հետո շնիկը շարունակում է սիրել մարդկանց

Դեռահասների դաժան ծաղրուծանակից հետո շնիկը շարունակում է սիրել մարդկանց