beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 22.10.2019

Ներկայացվել է ժամանակակից էլեկտրական հեծանիվ, որը կարելի է ծալել և տեղափոխել ձեռքով

Կարելի՞ է արդյոք, որ դիաբետով հիվանդը մեղր ուտի

Կարելի՞ է արդյոք, որ դիաբետով հիվանդը մեղր ուտի