beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 23.07.2019

Հայտնի են 2018 թվականի ամենից շատ վաճառված էլեկտրամեքենաները

Ներկայացվել է ժամանակակից էլեկտրական հեծանիվ, որը կարելի է ծալել և տեղափոխել ձեռքով

Ներկայացվել է ժամանակակից էլեկտրական հեծանիվ, որը կարելի է ծալել և տեղափոխել ձեռքով