beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 11.12.2018

Պատահական կապերը միֆ են : Ահա ինչ է տեղի ունենում մտերմության ժամանակ

Երեկոյան խմում եք մեկ բաժակ, առավոտյան կորցնում եք 1,5 կգ… նիհարեք 30 կգ մեկ ամսում

Երեկոյան խմում եք մեկ բաժակ, առավոտյան կորցնում եք 1,5 կգ… նիհարեք 30 կգ մեկ ամսում