beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 12.12.2019

Այս տեսանյութը կզրկի ձեզ խոսելու ունակությունից

«Քաղցած բողոքը» հետաձգվում է. Մթերքներ, որոնք կարելի է ուտել որքան ցանկանաք

«Քաղցած բողոքը» հետաձգվում է. Մթերքներ, որոնք կարելի է ուտել որքան ցանկանաք