beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 27.01.2020

Ով Ձեզ ստիպել է արտասվել նա հաստատ կարտասվի. Բումերանգի օրենքը գործում է

Եթե անգամ հայերը ներեն, Աստված չի ներելու. թուրք լրագրող

Եթե անգամ հայերը ներեն, Աստված չի ներելու. թուրք լրագրող