beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 22.09.2019

Ով Ձեզ ստիպել է արտասվել նա հաստատ կարտասվի. Բումերանգի օրենքը գործում է

Եթե անգամ հայերը ներեն, Աստված չի ներելու. թուրք լրագրող

Եթե անգամ հայերը ներեն, Աստված չի ներելու. թուրք լրագրող