beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 14.11.2019

Աղոթք Ձեր գործերի և կատարվելիք աշխատանքների հաջողության համար

Խառնեք բանանը, մեղրը և ջուրը․ hազը և բրոնխիտն ակնթարթորեն կվերանան

Խառնեք բանանը, մեղրը և ջուրը․ hազը և բրոնխիտն ակնթարթորեն կվերանան