beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 27.02.2020

Աշխատավայրում կարելի է, տանը՝ ոչ: Երբեք տանը խոլորձ մի պահեք:

Եթե առանց ջանք գործադրելու ամեն օր կատարեք այս վարժությունը՝ապա տեղի կունենա հինգ հրաշք:

Եթե առանց ջանք գործադրելու ամեն օր կատարեք այս վարժությունը՝ապա տեղի կունենա հինգ հրաշք: