beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 13.11.2019

Իմացեք, թե ինչ կլինի, եթե տանը վառենք դափնու տերև

Բոլորը  ծիծաղեցին՝  տեսնելով նրա փոքրիկ   տնակը :Բայց ապշեցին, երբ տեսան այն  ներսից:

Բոլորը ծիծաղեցին՝ տեսնելով նրա փոքրիկ տնակը :Բայց ապշեցին, երբ տեսան այն ներսից: