beko

Սկզբնաղբյուր

Ձեր կարծիքը

Ամենադիտվածները 20.10.2018

Ձեր ապագան գրված է ափերի այս սիրո գծերում: Ինչպիսի՞ն կլինի այն ձեզ մոտ:

Ի՞նչ Է զգում դեռ չծնված երեխան, երբ հղի մայրը լաց է լինում

Ի՞նչ Է զգում դեռ չծնված երեխան, երբ հղի մայրը լաց է լինում